K​ko smo mi ?

Huot je porodično preduzeće osnovano 1906. u Sen Mijelu (Mez, Francuska) specijalizovano za dizajn, proizvodnju i prodaju proizvoda namenjenih snabdevanju pitkom vodom.

Br.1 za priključke u Francuskoj i sarađuje sa svim akterima u sektoru distribucije pitke vode:

  ​​​Trgovcima i izvođačima
  ​​​​Projektnim biroima i trening centrima
  ​​​Strukovnim udruženjima i asocijacijama
  ​​​Komunalnim preduzećima i lokalnim samoupravama

Proizvodnja 100% francuska

HUOT dizajnira, proizvodi i prodaje svoje proizvode
u Sen Mijelu, u regionu Mez, u Francuskoj,
neprestano od 1906.
Najmodernije mašine i alati su praćene ručnim radom
u proizvodnji 100% originalnih francuskih delova.

Fabrika svoje korene vuče od lokalne
livničke delatnosti srednjevekovnih monaha.
Preduzeće se orijentiše na proizvodnju
slavina i ventila od XIX veka.

HUOT je danas specijalizovan za dizajn,
proizvodnju i prodaju rešenja za spajanje i
priključivanje na distributivne mreže pitke vode.

Huot u brojkama

Indikators

- Indikator platnih razlika : 33/40
- Indikator razlika u stopi pojedinačnih povećanja : 35/35
- Indikator koji se odnosi na % zaposlenih koji su primili povišicu u godini nakon povratka sa porodiljskog odsustva : odsustvo povratka sa porodiljskog odsustva
- Indikator koji se odnosi na broj zaposlenih manje zastupljenog pola među 10 zaposlenih koji su primali najveće plate : 5/10
- Nivo ukupnog rezultata : 86

Kompanija Huot SMSAS Group

Kompanija HUOT je 100% francusko porodično preduzeće koje će u 2022 obeležiti 50 godina postojanja.
Grupa SMSAS obuhvata 4 glavne aktivnosti : industrija, automobili, nekretnine i usluge.

Više informacija na : www.smsas.fr